1

Gabinety prywatne

Przychodnia oferuje opiekę lekarzy specjalistów w poradniach w oparciu o umowę z NFZ oraz prywatnie...

więcej

Rehabilitacja lecznicza

W procesie leczenia stosowane są nowoczesne techniki i metody leczenia usprawniającego, skuteczne i sprawdzone metody łączenia zabiegów przyczyniające się do skrócenia absencji chorobowej…

więcej

Diagnostyka

Przychodnia oferuje diagnostykę w zakresie badań: RTG, USG, EKG, laboratoryjnych, słuchu, rektoskopowych, biopsji cienkoigłowych …

więcej

Sklep medyczny

Sklep realizuje zlecenia NFZ na zaopatrzenie w refundowane przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze…

więcej
MediCenter

MediCenter jest placówką medyczną powstałą w roku 2003. Wraz z przeniesieniem przychodni do nowego budynku w październiku 2011 r. nastąpiła zmiana nazwy przychodni z NZOZ Centrum Rehabilitacji i Usług Medycznych na obecną. Placówka realizuje świadczenia zdrowotne  w zakresie rehabilitacji leczniczej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej na podstawie umowy z  Narodowym Funduszem Zdrowia oraz prywatnie. Przychodnia wyposażona jest w nowoczesny diagnostyczny sprzęt medyczny. Wyspecjalizowany personel (lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci) zapewniają fachową pomoc oraz życzliwą i przyjazną atmosferę choremu. W placówce został wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001:2008.

więcej
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i Budżetu Państwa.
Nr umowy: UDA-RPLD.03.06.00-00-165/10-00
Tytuł projektu: Wdrożenie nowych usług w firmie Wnioskodawcy
poprzez zakup innowacyjnego ultrasonografu.
Nr umowy: WND-RPLD.03.06.00-00-309/11
Tytuł projektu: Wdrożenie nowych usług w firmie Wnioskodawcy poprzez zakup innowacyjnego
zestawu RTG do zdjęć kostno-płucnych z systemem radiografii pośredniej CR .