Rejestracja on-line - poradnie specjalistyczne

Rejestracja internetowa dotyczy tylko pacjentów posiadających skierowanie do danej poradni (jeśli jest wymagane). Przypadki określone przez lekarza na skierowaniu jako pilne rejestrowane są na wizytę bezpośrednio w rejestracji lub po wcześniejszym przesłaniu skierowania faxem lub e-mailem.

Oryginał skierowania należy dostarczyć do rejestracji w terminie 14 dni od zapisu pacjenta do lekarza.

Pacjent w dniu wyznaczonej wizyty musi się obowiązkowo zgłosić do rejestracji celem dokonania reszty formalności rejestracyjnych oraz potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (eWUŚ). W związku z tym należy mieć ze sobą dokument ze zdjęciem potwierdzający dane osobowe pacjenta (nr PESEL).

Pacjenci uprawnieni do wizyty poza kolejnością:

  1. Zasłużeni honorowi dawcy krwi.
  2. Zasłużeni dawcy przeszczepu.
  3. Inwalidzi wojenni i wojskowi.
  4. Kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o których mowa w art. 1-4 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Dz. U. z 2002r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm..
  5. Uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Jeżeli pacjent spełnia przynajmniej jeden z powyżej wymienionych kryteriów to uprzejmie prosimy o wpisanie tej informacji w polu uwagi.

Wysłanie zgłoszenia rezerwacji nie jest równoznaczne z dokonaniem rezerwacji.

Pacjent w ciągu trzech dni roboczych od wysłania maila otrzyma odpowiedź zwrotną o proponowanym terminie przyjęcia do wybranej poradni.

UWAGA! Otrzymanie odpowiedzi od pacjenta z akceptacją proponowanego terminu jest równoznaczne z zarejestrowaniem pacjenta do lekarza.

Formularz rejestracji