1

Rehabilitacja lecznicza

 

W procesie leczenia stosowane są nowoczesne techniki i metody leczenia usprawniającego, skuteczne i sprawdzone metody łączenia zabiegów przyczyniające się do skrócenia absencji chorobowej. Personel zakładu stanowi wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra fizjoterapeutów. Pracownie rehabilitacji leczniczej wyposażone są w sprzęt i urządzenia do rehabilitacji m. in.: kriopol, laser ze skanerem, astymy, magnetronik, sonicator, bioptron, lampy solux, wannę do masażu podwodnego, wirówkę do kończyn dolnych, wirówkę do kończyn górnych, aquavibron, ugule, wyciągi, fala uderzeniowa, diatermia krótkofalowa, itp.


Zabiegi rehabilitacyjne są wykonywane w oparciu o umowę z NFZ oraz odpłatnie.


Z myślą o pacjentach prywatnych uruchomiliśmy dodatkowe godziny przyjęć pracowni rehabilitacji, ułożyliśmy ciekawe i skuteczne pakiety rehabilitacyjne.

Pracownia fizykoterapii

 • prądy galwaniczne
 • jonoforeza
 • prądy diadynamiczne
 • prądy średniej częstotliwości
 • prądy Trauberta
 • elektrostymulacja
 • prądy Tens
 • prądy Kotza
 • prądy interferencyjne
 • terapia polem magnetycznym
 • laseroterapia
 • ultradźwięki
 • krioterapia
 • naświetlanie promieniami podczerwonymi
 • naświetlanie światłem spolaryzowanym
 • naświetlanie - IR - sollux

Pracownia kinezyterapii

 • ćwiczenia bierne, czynno-bierne
 • ćwiczenia czynne w odciążeniu (UGUL), w odciążeniu z oporem
 • ćwiczenia wolne, wolne z oporem
 • ćwiczenia samowspomagane
 • ćwiczenia na przyrządach
 • ćwiczenia ogólnousprawniające
 • ćwiczenia oddechowe
 • nauka chodu
 • ćwiczenia dla zespołów bólowych kręgosłupa
 • ćwiczenia po urazach
 • wyciągi

Pracownia hydroterapii

 • masaż wirowy kończyn górnych
 • masaż wirowy kończyn dolnych
 • masaż podwodny
 • masaż perełkowy
 • masaż hydropowietrzny
 • aquavibron

Pracownia masażu

 • masaż klasyczny leczniczy
 • masaż segmentarny
 • masaż izometryczny
 • masaż limfatyczny
 • masaż relaksacyjny
 • manipulacje
 • mobilizacje

Rehabilitacja domowa

Rehabilitacja domowa przeznaczona jest dla pacjentów pozbawionych, ze względu na stopień uszkodzenia narządu ruchu lub układu nerwowego, możliwości dojazdu do placówki rehabilitacyjnej.