Diagnostyka

 

Przychodnia oferuje diagnostykę w zakresie badań: RTG, USG, EKG, laboratoryjnych, słuchu, rektoskopowych, biopsji cienkoigłowych.

Ultrasonografia

 

Placówka dysponuje dwoma aparatami USG – Logiq 500 oraz PHILIPS HD7 rok produkcji 2011, Zakres badań: badania dopplerowskie, badania jamy brzusznej, piersi, ślinianek, tarczycy, żylaków, układu moczowego, jądra, prostaty, węzłów chłonnych, bioderek u niemowląt, narządu ruchu.

RTG - Pracownia Radiologii Cyfrowej

 

Do badań radiologicznych wykorzystywany jest nowoczesny aparat RTG marki QUANTUM, rok produkcji 2012, ograniczający dawkę pochłoniętego promieniowania. Badania nie wymagające przygotowania wykonywane są w chwili zgłoszenia . Odbiór opisów badań możliwy jest w ciągu 2 godzin po wykonanym badaniu lub do 24 godzin , w przypadku zastosowania standardowych procedur.

Badania laboratoryjne

 

W przychodni pobierany jest materiał do pełnego zakresu badań laboratoryjnych. Czas oczekiwania na wyniki uzależniony jest od rodzaju wykonywanego badania.

Biopsje cienkoigłowe

 

Pobranie materiału komórkowego /cytologicznego/ poprzez nakłucie badanego narządu cienką igłą pod kontrolą obrazu ultrasonografii /USG/ przeprowadzane jest przez dwuosobowy zespół specjalistów : lekarza patomorfologa i lekarza specjalizującego się w wykonywaniu badań USG.

Badania EKG

 

Nieinwazyjne badanie wykonywane przy pomocy nowoczesnego 12 kanałowego elektrokardiografu ASPEL. Badanie ma na celu wykrycie chorób mięśnia sercowego na podstawie jego czynności bioelektrycznej - niedokrwienie mięśnia serca, cech zawału lub pozostałej po nim blizny, wstępne rozpoznanie wad zastawek serca, zapalnych chorób mięśnia sercowego, wad wrodzonych.

Badania słuchu

 

Bezpłatne badanie słuchu wykonywane jest dla każdego ucha osobno, a po badaniu pacjent otrzymuje wydruk z wynikiem badania (audiogram). Audiogram prezentuje próg słyszenia dla poszczególnych częstotliwości. Na miejscu jest możliwość doboru – odpowiedniego do wady słuchu – aparatu słuchowego.

Rektoskopia

 

Badanie polega na wziernikowaniu kanału odbytu i odbytnicy. Metoda ta umożliwia ocenę stanu morfologicznego błony śluzowej badanego odcinka jelita grubego. Pozwala także na pobranie materiału do badania histopatologicznego i bakteriologicznego. Możliwe jest także usuwanie polipów, ciał obcych i hamowanie krwawienia.

rektoskopia