1

Zabiegi rehabilitacyjne

Wskazówki dla pacjentów rozpoczynających zabiegi rehabilitacyjne

  1. W dniu rozpoczęcia zabiegów rehabilitacyjnych pacjent proszony jest o kierowanie się bezpośrednio na I piętro budynku do pracowni rehabilitacji
  2. Pacjent rozpoczynający zabiegi rehabilitacyjne winien pamiętać o zabraniu rzeczy niezbędnych w jego rehabilitacji ( np. ręcznik, strój do ćwiczeń strój do kąpieli, itp.)
  3. W pracowni rehabilitacji obowiązuje obuwie zmienne (można zakupić jednorazowe)
  4. W trakcie zabiegów rehabilitacyjnych obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych. Prosimy również o pozostawienie w domu cennych przedmiotów : biżuterii , zegarków . Placówka nie ponosi odpowiedzialności za ich zaginięcie.
  5. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności pacjenta na zabiegach w dwóch pierwszych dniach rozpoczętego turnusu rehabilitacyjnego osoba ta automatycznie usuwana jest z systemu zaplanowanych zabiegów