1

Wizyta u lekarza

Rejestracja pacjentów odbywa się na podstawie zgłoszenia:

 • osobistego,
 • telefonicznego,
 • za pośrednictwem osoby trzeciej  (np. sąsiad , znajomy , ktoś z rodziny).
 

Zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu:

 1. Skierowanie od lekarza
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
 3. Nr PESEL
 4. NIP zakładu pracy (osoby pracujące)
 5. Dokumentacja medyczna istotna dla podejmowanego leczenia (wyniki badań lekarskich, wyniki badań dodatkowych - laboratoryjnych, obrazowych, ostatnie karty wypisowe ze szpitala lub inne ważne dokumenty dot. stanu zdrowia, jeżeli są w posiadniu)
 

W przypadku osób uprawnionych do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji:

 • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), lub
 • Certyfikat Zastępczy, lub
 • Poświadczenie wydane przez NFZ (w przypadku zamieszkiwania na terenie RP).