1

Wizyty lekarskie

 

Rodzaj wizyty

Cena

Konsultacja lekarska: laryngologiczna, neurologiczna, reumatologiczna, dermatologiczna  200,00 zł

Konsultacja lekarska endokrynologiczna

Konsultacja lekarska endokrynologiczna z badaniem USG

200,00 zł

250,00

Konsultacja lekarska chirurgiczna                                                                             

Zabieg nacięcia ropniak/krwiaka- drenaż
Konsultacja lekarska chirurgiczna i prosty zabieg

Zabieg usunięcia wrastającego paznokcia

Zmiana opatrunku

Zdjęcie szwów

Rektoskopia

200,00 zł

260,00 zł

140,00 zł

220,00 zł

150,00 zł

220,00 zł

 

Konsultacja lekarska ortopedyczna

USG bioder dzieci

PRP (osocze bogatopłytkowe)

210,00 zł

200,00 zł

600,00 zł

Konsultacja lekarska urologiczna 230,00 zł
Konsultacja lekarska neurochirurgiczna 250,00 zł
Konsultacja lekarska chirurga naczyniowego 200,00 zł
Konsultacja lekarska chirurga naczyniowego + Doppler 1 układ 300,00 zł
Konsultacja lekarska chirurga naczyniowego + Doppler 2 układy 350,00 zł
Konsultacja lekarska chirurga naczyniowego + Skleroterapia 350,00 zł