1

Badania laboratoryjne

 
Kod Nazwa badania Cena Materiał Czas oczekiwania na wynik (dni robocze)
BADANIA PODSTAWOWE: HEMATOLOGIA I BIOCHEMIA
1 Mocz - badanie ogólne 15,00 mocz 1
2 OB 11,00 krew EDTA 1
3 Morfologia krwi(5diff) 16,00 krew EDTA 1
5 Rozmaz krwi (manualnie) 15,00 krew EDTA 1
85 Retikulocyty 20,00 krew EDTA 1
6 PT (INR) 14,00 osocze cytrynianowe 1
7 APTT 14,00 osocze cytrynianowe 1
8 Fibrynogen 22,00 osocze cytrynianowe 1
9 D-dimer, ilościowo 55,00 osocze cytrynianowe 1
10 Glukoza 12,00 fluorek/ surowica 1
12 Sód 13,00 surowica 1
13 Potas 13,00 surowica 1
14 Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG) 45,00 surowica 1
15 Cholesterol całkowity 13,00 surowica 1
16 Cholesterol HDL 13,00 surowica 1
17 Cholesterol LDL- met. bezpośrednią 25,00 surowica 3
18 Trójglicerydy 15,00 surowica 1
20 Aminotransferaza alaninowa (ALT) 13,00 surowica 1
21 Aminotransferaza asparaginanowa (AST) 13,00 surowica 1
22 Fosfataza zasadowa (ALP) 15,00 surowica 1
23 Bilirubina całkowita 14,00 surowica 1
24 Bilirubina związana (bezpośrednia) 16,00 surowica 1
25 Bilirubina wolna (pośrednia) 36,00 surowica 1
26 GGTP 15,00 surowica 1
27 Cholinoesteraza 25,00 surowica 1
28 Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) 20,00 surowica 1
30 Lipaza 32,00 surowica 1
31 Amylaza (diastaza) 18,00 surowica 1
32 Mocznik 14,00 surowica 1
33 Kreatynina 14,00 surowica 1
36 Kwas moczowy 14,00 surowica 1
37 Białko całkowite 16,00 surowica 1
38 Albumina 12,00 surowica 1
39 Proteinogram 28,00 surowica 3
40 Żelazo 15,00 surowica 1
41 Ferrytyna 43,00 surowica 1
42 Wapń całkowity 15,00 surowica 1
44 Chlorki 15,00 surowica 1
45 Fosfor nieorganiczny 15,00 surowica 1
46 Magnez 15,00 surowica 1
950 Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 1h) 10,00 fluorek/ surowica 1
951 Test obciążenia glukozą (3pkt, 75g, 1 i 2h) 10,00 fluorek/ surowica 1
953 Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 2h) 10,00 fluorek/ surowica 1
954 Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 2h) 10,00 fluorek/ surowica 1
955 Test obciążenia glukozą (3pkt, 50g, 1 i 2h) 10,00 fluorek/ surowica 1
956 Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 1h) 10,00 fluorek/ surowica 1
BADANIE KAŁU
50 Kał - badanie ogólne 9,00 kał 2
51 Kał - resztki pokarmowe 12,00 kał 2
52 Kał - pasożyty (1 ozn.) 9,00 kał 2
53 Owsiki (wymaz parazytologiczny) 25,00 wymaz z okolic odbytu 2
54 Kał - G. lamblia met. ELISA 30,00 kał 5
55 Kał - krew utajona (bez diety) 12,00 kał 2
57 Kał - nosicielstwo Salmonella (I próbka) 60,00 kał 10
10005 Kał- nosicielstwo SS (II próbka do bad. 57) 60,00 kał 10
10006 Kał- nosicielstwo SS (III próbka do bad. 57) 40,00 kał 10
58 Kał - rota i adenowirusy 60,00 kał 2
MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH
61 CRP, ilościowo 9,00 surowica 1
63 Prokalcytonina, ilościowo 100,00 surowica 1
65 ASO, ilościowo 9,00 surowica 1
67 RF, ilościowo 10,00 surowica 1
69 Odczyn Waalera-Rosego 12,00 surowica 3
70 anty-CCP 100,00 surowica 7
256 Alfa-1- kwaśna glikoproteina (orozomukoid) 60,00 surowica 2
DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCA
75 Kinaza kreatynowa (CK) 9,00 surowica 1
76 CK-MB, aktywność 14,00 osocze cytrynianowe 2
77 CK-MB, mass 36,00 surowica 2
78 Troponina I 36,00 surowica 2
80 Mioglobina 36,00 surowica 3
81 NT pro-BNP 160,00 surowica 4
83 Homocysteina 76,00 krew EDTA, surowica 3
SEROLOGIA
90 Grupa krwi* (ozn. Ag układu AB0 i Rh) 27,00 krew pełna 2
94 P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa) 16,00 krew pełna 2
95 Bezpośredni test antyglobulinowy 24,00 krew pełna 2
* W przypadku wykrycia przeciwciał odpornościowych dalsza diagnostyka serologiczna przebiega w Stacji Krwiodawstwa zgodnie z Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2005r. na koszt Pacjenta lub Kontrahenta
         
DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY
100 TSH 18,00 surowica 1
101 FT4 18,00 surowica 1
102 FT3 18,00 surowica 1
103 T4 18,00 surowica 3
104 T3 18,00 surowica 3
105 anty-TPO 33,00 surowica 1
106 anty-TG 33,00 surowica 1
107 P/c. p. receptorom TSH (TRAb) 36,00 surowica 10
108 Tyreoglobulina 34,00 surowica 7
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE
110 FSH 19,00 surowica 1
111 LH 19,00 surowica 1
112 Estradiol 19,00 surowica 1
113 Progesteron 20,00 surowica 1
114 Prolaktyna 20,00 surowica 1
116 Beta-HCG 30,00 surowica 1
117 HCG wolna podjednostka beta 100,00 surowica 7
118 Estriol wolny 34,00 surowica 3
119 PAPP-A 150,00 surowica 3
121 DHEA-SO4 34,00 surowica 7
122 DHEA 70,00 surowica 7
123 Androstendion 50,00 surowica 10
124 Testosteron 30,00 surowica 1
125 Testosteron wolny 56,00 surowica 3
126 SHBG 36,00 surowica 3
127 17-hydroksyprogesteron 30,00 surowica 6
131 Cytologia ginekologiczna 34,00 wymaz cytologiczny 7
132 Biocenoza pochwy 30,00 wymaz 2
136 Cytologia cienkowarstwowa LBC 150,00 zawiesina komórek 10
139 Makroprolaktyna 150,00 surowica 10
         
DIAGNOSTYKA ANEMII
140 Transferyna 22,00 surowica 10
141 Witamina B12 34,00 surowica 3
142 Kwas foliowy 34,00 surowica 3
143 Erytropoetyna 80,00 surowica 3
144 TIBC 15,00 surowica 1
DIAGNOSTYKA CUKRZYCY
150 Hemoglobina glikowana met. HPLC 30,00 krew EDTA 2
151 Hemoglobina glikowana met. immunoturb. 18,00 surowica 2
153 Insulina 30,00 surowica 3
154 C-peptyd 40,00 surowica 3
155 P/c. p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty-GAD) 160,00 surowica 17
156 P/c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2) 150,00 surowica 17
DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH
160 Parathormon (intact) 44,00 surowica 1
161 Kalcytonina 80,00 surowica 3
162 Osteokalcyna 66,00 osocze heparynowe 3
163 Fosfataza kwaśna 9,00 surowica 2
165 C-telopeptyd kolagenu typu I (ICTP) 140,00 surowica 4
166 Pyrylinks D w moczu 100,00 mocz 3
167 Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 320,00 surowica 22
168 Witamina D3 metabolit 25(OH) 80,00 surowica 10
INNE HORMONY I METABOLITY
170 ACTH 34,00 osocze EDTA 3
171 Kortyzol 30,00 surowica 3
172 Kortyzol w DZM 34,00 DZM 3
173 17-hydroksykortykosteroidy w DZM 60,00 DZM 11
174 17-ketosteroidy w DZM 60,00 DZM 11
175 Aldosteron 60,00 surowica 10
176 Aldosteron w DZM 86,00 DZM 10
190 Hormon wzrostu 32,00 surowica 3
191 IGF-BP3 170,00 surowica 10
192 IGF-1 100,00 surowica 10
193 Gastryna 70,00 surowica 7
         
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH
200 PSA całkowity 27,00 surowica 1
201 PSA wolny 48,00 surowica 1
203 Fosfataza kwaśna sterczowa 16,00 surowica 7
204 CEA (antygen karcinoembrionalny) 30,00 surowica 1
205 AFP (alfafetoproteina) 45,00 surowica 1
206 CA 125 (m.i. marker raka jajnika) 30,00 surowica 1
207 CA 15-3 (m. in.marker raka sutka, jajnika, płuc) 30,00 surowica 3
208 CA 19-9 (m. in. marker nowotworów przewodu pokarmowego) 30,00 surowica 3
209 TPS 80,00 surowica 3
210 SCC - Ag (marker raka szyjki macicy) 100,00 surowica 30
211 CYFRA 21-1 (marker nowotworów raka płuc) 60,00 surowica 10
212 CA 72-4 (marker raka żołądka, jajnika, mózgu) 160,00 surowica 10
213 Beta-2-mikroglobulina 80,00 surowica 10
215 BRCA1 met. PCR 400,00 krew EDTA 14
216 HTGR met. PCR 350,00 krew EDTA 14
218 S100 (marker czerniaka złośliwego) 200,00 surowica 10
219 NSE (Neuroswoista enolaza- marker drobnokomórkowego raka płuc, oskrzeli) 82,00 surowica 10
UKŁAD KRZEPNIĘCIA
224 Czynnik krzepnięcia II, aktywność 120,00 osocze cytrynianowe 7
225 Czynnik krzepnięcia V, aktywność 120,00 osocze cytrynianowe 7
226 Czynnik krzepniecia VII, aktywność 120,00 osocze cytrynianowe 7
227 Czynnik krzepnięcia VIII, aktywność 120,00 osocze cytrynianowe 7
228 Czynnik krzepnięcia IX, aktywność 80,00 osocze cytrynianowe 7
229 Czynnik krzepnięcia X, aktywność 120,00 osocze cytrynianowe 7
230 Czynnik krzepnięcia XI, aktywność 120,00 osocze cytrynianowe 7
231 Czynnik krzepnięcia XII, aktywność 120,00 osocze cytrynianowe 7
232 Czynnik krzepnięcia XIII, aktywność 120,00 osocze cytrynianowe 7
233 Czynnik von Willebranda 100,00 osocze cytrynianowe 7
235 Antytrombina III, aktywność 40,00 osocze cytrynianowe 7
237 Białko C, aktywność 110,00 osocze cytrynianowe 30
238 Białko S wolne 110,00 osocze cytrynianowe 30
239 Czynnik V Leiden met. PCR 300,00 krew EDTA 14
240 Mutacja 20210 G-A genu protrombiny met. PCR 300,00 wymaz z policzka 14
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA ORAZ INNE ENZYMY
246 IgG 20,00 surowica 2
247 IgM 20,00 surowica 2
248 IgA 20,00 surowica 2
249 Dopełniacz, składowa C-3c 15,00 surowica 4
250 Dopełniacz, składowa C-4 15,00 surowica 4
254 Alfa-1-antytrypsyna 24,00 surowica 3
255 Alfa-1-antytrypsyna w kale 125,00 kał 2
257 Fosfataza kwaśna sterczowa 30,00 surowica 2
259 C1 inhibitor, aktywność 150,00 osocze 10
260 C1 inhibitor, stężenie 135,00 surowica 10
BADANIA Z MOCZU
275 Białko w DZM 8,00 DZM 1
276 Glukoza w DZM 7,00 DZM 1
277 Wapń w DZM 8,00 DZM 2
278 Fosfor nieorganiczny w DZM 9,00 DZM 2
279 Magnez w DZM 12,00 DZM 2
280 Mocznik w DZM 12,00 DZM 2
281 Kreatynina w DZM 8,00 DZM 2
282 Kwas moczowy w DZM 9,00 DZM 2
283 Sód i potas w DZM 12,00 DZM 2
284 Chlorki w DZM 9,00 DZM 2
285 Białko w moczu 8,00 mocz 1
286 Glukoza i ketony w moczu, jakościowo 5,00 mocz 1
287 Wapń w moczu 9,00 mocz 2
288 Fosfor nieorganiczny w moczu 10,00 mocz 2
289 Magnez w moczu 12,00 mocz 2
290 Mocznik w moczu 12,00 mocz 2
291 Kreatynina w moczu 10,00 mocz 2
292 Kwas moczowy w moczu 9,00 mocz 2
293 Sód i potas w moczu 12,00 mocz 2
294 Chlorki w moczu 9,00 mocz 2
295 Amylaza w moczu 9,00 mocz 1
296 Albumina w DZM 24,00 DZM 2
298 Dysmorficzne erytrocyty w moczu 18,00 mocz 1
299 Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu(ACR) 24,00 mocz 2
INFEKCJE
300 HBs antygen 15,00 surowica 1
301 HBs przeciwciała 43,00 surowica 1
302 HBe antygen 42,00 surowica 7
303 HBe przeciwciała 44,00 surowica 7
304 HBc przeciwciała całkowite 34,00 surowica 1
305 HBc przeciwciała IgM 44,00 surowica 7
310 HCV przeciwciała 40,00 surowica 1
317 HAV przeciwciała całkowite 100,00 surowica 5
318 HAV przeciwciała IgM 40,00 surowica 5
320 HIV Ag/Ab (Combo) 35,00 surowica 1
321 HIV test potwierdzenia met. western-blot 230,00 surowica 10
338 Kiła przeciwciała 12,00 surowica 1
340 Toksoplazmoza IgG 26,00 surowica 1
341 Toksoplazmoza IgM 26,00 surowica 1
342 Toksoplazmoza IgA 74,00 surowica 7
343 Toksoplazmoza IgG, awidność 60,00 surowica 5
345 Różyczka (Rubella virus) IgG 40,00 surowica 1
346 Różyczka (Rubella virus) IgM 40,00 surowica 1
350 CMV (Cytomegalovirus) IgG 40,00 surowica 1
351 CMV (Cytomegalovirus) IgM 40,00 surowica 1
355 HSV (Herpes simplex virus) IgG, jakościowo 40,00 surowica 3
356 HSV (Herpes simplex virus) IgM, jakościowo 60,00 surowica 3
360 EBV (Epstein-Barr virus) IgG 50,00 surowica 3
361 EBV (Epstein-Barr virus) IgM 50,00 surowica 3
362 Mononukleoza zakaźna, jakościowo 40,00 surowica 2
370 Mycoplasma pneumoniae IgG 35,00 surowica 5
371 Mycoplasma pneumoniae IgM 35,00 surowica 5
380 Chlamydia pneumoniae IgG 40,00 surowica 5
381 Chlamydia pneumoniae IgM 40,00 surowica 5
382 Chlamydia pneumoniae IgA 40,00 surowica 5
386 Chlamydia trachomatis IgG 40,00 surowica 5
387 Chlamydia trachomatis IgM 40,00 surowica 5
388 Chlamydia trachomatis IgA 100,00 surowica 5
INFEKCJE
400 Helicobacter pylori IgG 40,00 surowica 2
402 Helicobacter pylori w kale 45,00 kał 4
405 Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG 35,00 surowica 5
406 Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM 35,00 surowica 6
407 Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA 35,00 surowica 5
410 Pneumocystis carinii IgG 120,00 surowica 15
411 Pneumocystis carinii IgM 120,00 surowica 15
414 Grypa typ A IgG 60,00 surowica 10-14
415 Grypa typ A IgM 100,00 surowica 10-14
416 Grypa typ B IgG 120,00 surowica 10-14
417 Grypa typ B IgM 100,00 surowica 10-14
418 Paragrypa typ 1-4 IgG 80,00 surowica 10-14
419 Paragrypa typ 1-4 IgM 80,00 surowica 10-14
420 Odra (Morbilli virus) IgG 60,00 surowica 10-14
421 Odra (Morbilli virus) IgM 90,00 surowica 10-14
422 Ospa (Varicella zoster virus) IgG 60,00 surowica 10-14
423 Ospa (Varicella zoster virus) IgM 60,00 surowica 10-14
424 Świnka (Myxovirus parotitis) IgG 60,00 surowica 10-14
425 Świnka (Myxovirus parotitis) IgM 60,00 surowica 10-14
426 Paragrypa typ 3 IgG 120,00 surowica 10-14
430 Borelioza IgG 40,00 surowica 4
431 Borelioza IgM 40,00 surowica 4
432 Borelioza IgG met. western-blot 160,00 surowica 7
433 Borelioza IgM met. western-blot 160,00 surowica 7
435 Bruceloza IgG 50,00 surowica 10
436 Bruceloza IgM 90,00 surowica 10
440 Listerioza, jakościowo 100,00 surowica 10
448 Yersinia spp. IgG, IgM, IgA (łącznie) 230,00 surowica 22
459 Parwowirus B19 IgG i IgM 230,00 surowica 14
464 Coxackie wirusy przeciwciała 210,00 surowica 15
480 Toksokaroza (Toxocara canis) IgG 60,00 surowica 7
481 Włośnica (Trichinella spiralis) IgG 180,00 surowica 12
482 Bąblowica (Echinococcus granulosus) IgG 160,00 surowica 14
3150 P/c. przeciwko gliście ludzkiej IgG 35,00 surowica 7
498 Toksoplazmoza, test Sabina-Feldmana 220,00 surowica 10
TOKSYKOLOGIA- LEKI
500 Lit, ilościowo 32,00 surowica 14
501 Karbamazepina, ilościowo 45,00 surowica 3
502 Kwas walproinowy, ilościowo 50,00 surowica 3
503 Fenytoina, ilościowo 60,00 surowica 6
504 Fenobarbital, ilościowo 50,00 surowica 3
505 Digoksyna, ilościowo 60,00 surowica 6
510 Teofilina, ilościowo 90,00 surowica 3
511 Cyklosporyna A, ilościowo 140,00 krew EDTA 3
513 Takrolimus, ilościowo 180,00 krew EDTA 3
         
TOKSYKOLOGIA- METALE
555 Cynk, ilościowo 60,00 surowica 10
556 Miedź, ilościowo 75,00 surowica 10
557 Miedź w moczu, ilościowo 75,00 mocz 10
558 Ołów we krwi, ilościowo 90,00 heparyna litowa 10
559 Ołów w moczu, ilościowo 140,00 mocz 10
AUTOIMMUNOLOGIA
600 P/c. p. jądrowe i p.cytoplazmatyczne (ANA1), test przesiewowy met. IIF 100,00 surowica 7
601 P/c. p. jądrowe i p. cytoplazmatyczne (ANA2) met. IIF, DID 180,00 surowica 15
602 P/c. p. jądrowe (m.in. histonowe, Ku, rib-P-Protein) (ANA3) met. immunoblotingu 200,00 surowica 15
603 P/c. p. dsDNA met. IIF 50,00 surowica 12
606 P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF 120,00 surowica 12
610 P/c. p. mitochondrialne (AMA) met. IIF 100,00 surowica 12
611 P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. IIF 120,00 surowica 21
612 P/c. p. mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF 60,00 surowica 15
613 P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM) met. IIF 100,00 surowica 15
614 P/c. p. kanalikom żółciowym met. IIF 140,00 surowica 15
615 P/c. p. antygenowi cytoplazmatycznemu wątroby typu 1 (anty-LC-1) met. immunobloting 200,00 surowica 15
616 Panel wątrobowy PEŁNY (ANA2, AMA, ASMA, anty-LKM, anty-LSP, anty-SLA) met. IIF, DID 260,00 surowica 15
617 Panel wątrobowy SPECJALISTYCZNY (anty-LKM-1, anty-SLA/LP, AMA M2) met. immunobloting 200,00 surowica 15
618 Panel wątrobowy (anty-LKM, anty-LSP, anty-SLA) met. IIF 260,00 surowica 15
620 P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF 60,00 surowica 15
621 P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF 60,00 surowica 15
622 P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF 120,00 surowica 15
623 P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF 50,00 surowica 15
624 P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF 50,00 surowica 15
625 P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF 80,00 surowica 15
626 P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA (łącznie) met. IIF 100,00 surowica 15
627 P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgG (łącznie) met. IIF 100,00 surowica 15
628 P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF 200,00 surowica 15
629 P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA met. IIF 120,00 surowica 15
630 P/c. p. retikulinie w kl. IgG met. IIF 120,00 surowica 15
631 P/c. p. retikulinie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF 200,00 surowica 15
632 P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA met. ELISA 60,00 surowica 22
633 P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG met. ELISA 60,00 surowica 22
634 P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG i IgA met. ELISA 120,00 surowica 22
640 P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA 60,00 surowica 15
641 P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA 60,00 surowica 15
642 P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 120,00 surowica 15
643 P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA 160,00 surowica 15
644 P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA 160,00 surowica 15
645 P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 200,00 surowica 15
646 P/c. p. protrombinie w kl. IgG met. ELISA 120,00 surowica 15
647 P/c. p. protrombinie w kl. IgM met. ELISA 120,00 surowica 15
648 P/c. p. protrombinie w kl. IgG i gM (łącznie) met. ELISA 220,00 surowica 15
649 P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG met. ELISA 110,00 surowica 15
650 P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgM met. ELISA 110,00 surowica 15
651 P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 190,00 surowica 15
652 P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG met. ELISA 90,00 surowica 15
653 P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgM met. ELISA 90,00 surowica 15
654 P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 170,00 surowica 15
655 Antykoagulant toczniowy 230,00 osocze cytrynianowe 15
660 P/c. p. antygenom jajnika met. IIF 260,00 surowica 15
661 P/c. p. antygenom łożyska met. IIF 200,00 surowica 15
662 P/c. p. komórkom Leydiga jąder met. IIF 220,00 surowica 15
663 P/c. p. plemnikom met. IIF 80,00 surowica 15
669 P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym met. IIF 180,00 surowica 15
670 P/c. p. receptorom acetylocholiny (anty-ACHR) met. RIA 250,00 surowica 23
671 P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym i p. mięśniowi sercowemu (miasthenia gravis) met. IIF 200,00 surowica 15
672 P/c. p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF 140,00 surowica 15
673 P/c. p. czynnikowi wewnętrznemu Castle'a i p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF 200,00 surowica 15
674 P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GMB) i błonie pęch. płucnych met. IIF 180,00 surowica 15
675 P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GMB) met. IIF 100,00 surowica 15
676 P/c. p. mięśniowi sercowemu met. IIF 180,00 surowica 15
677 P/c. p. wyspom trzust., kom. zewnątrzwydzielniczym trzust. i kom. kubkowatym jelit met. IIF 200,00 surowica 15
679 P/c. p. Saccharomyces cerevisiae (ASCA) met. IIF 110,00 surowica 15
680 P/c. p. korze nadnerczy met. IIF 200,00 surowica 15
         
ALERGOLOGIA
700 IgE całkowite 30,00 surowica 1
Panele alergenów:
704 IgE sp. PANEL MIESZANY:
orzech ziemny, mleko, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, zienmiak, marchewka, dorsz, jabłko, soja, mąka pszenna, pyłek:brzozy brodawkowej, traw (mix), bylicy sp., D.farinae, D.pteronyssinus, naskórek: psa, kota, konia,
220,00 surowica 5
705 IgE sp. PANEL POKARMOWY:
orzech laskowy, orzech ziemny, orzech włoski, migdał, mleko, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, kazeina, ziemniak, seler, marchew, pomidor, dorsz, krewetka, brzoskwinia, jabłko, soja, mąka pszenna, sezam, mąka żytnia
220,00 surowica 5
706 IgE sp. PANEL ODDECHOWY:
pyłek: brzozy brodawkowej, olszyny szarej, leszczyny, dębu, traw (mix), żyta, bylicy sp.,babki lancelowatej, D.farinae, D.pteronyssinus, naskórek: psa, kota, konia, chomika, Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum, Penicillium
220,00 surowica 5
Mieszanki alergenów:
710 GP1 - Mieszanka traw wczesnych:
kupkowka pospolita (G3), kostrzewa łąkowa (G4) życica trwała (G5), tymotka łąkowa (G6), wiechlina łąkowa(G)
64,00 surowica 3
711 TP9 - Mieszanka drzew:
olsza szara (T2), brzoza brodawkowata (T3), leszczyna (T4), dąb (t7), wierzba (t12)
64,00 surowica 3
712 WP3 - Mieszanka chwastów:
bylica pospolita (W6), pokrzywa zwyczajna (W20), nawłoć pospolita (W12), babka lancelowata (W9), komosa biała (W10)
64,00 surowica 3
713 MP1 - Mieszanka pleśni:
Alternaria tenuis (M6), Penicilinum notatum (M1), Cladosporium herbarum (M2), Aspergillus fumigatus (M3), Candida ablicans (M5)
64,00 surowica 3
714 FP2 - Ryby, skorupiaki, owoce morza:
dorsz (F3), krewetka (F24), łosoś (F41), małż jadalny (F37), tuńczyk (F40)
64,00 surowica 3
715 EP71 - Mieszanka pierza:
kacze pióra (E86), gęsie pióra (E70), kurze pióra, pierze indyka
64,00 surowica 3
716 EP1 - Mieszanka naskórków:
naskórek psa (E5), naskórek kota (E1), naskórek konia (E3), naskórek krowy (E4)
64,00 surowica 3
717 GP4 - Mieszanka traw późnych:
tomka wonna (G1), życica trwała (G5), tymotka łąkowa (G6), trzcina pospolita (G7), żyto (G12), kłosówka wełnista (G13)
64,00 surowica 3