x

1

MediCenter

 

MediCenter jest placówką medyczną powstałą w roku 2003. Wraz z przeniesieniem przychodni do nowego budynku w październiku 2011 r. nastąpiła zmiana nazwy przychodni z NZOZ Centrum Rehabilitacji i Usług Medycznych na obecną.

 

Placówka realizuje świadczenia zdrowotne w zakresie rehabilitacji leczniczej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz prywatnie. Przychodnia oferuje szeroki wachlarz zabiegów rehabilitacyjnych, opiekę lekarzy specjalistów, badania diagnostyczne, nowoczesny diagnostyczny sprzęt medyczny, wyspecjalizowany personel (lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci) zapewniający fachową pomoc oraz życzliwą i przyjazną atmosferę choremu. W placówce został wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001:2008.